www.jaroslavtravnicek.cz

Výklad pojmu „projev“ podle Nejvyššího soudu

Tři poslanci – Petr Tluchoř, Marek Šnajdr a Ivan Fuksa – dostali za vzdání se poslaneckého mandátu placená místa ve státních firmách, jinak zvaná „trafiky“. „Trafika“ je znovuobjevený pojem v současném veřejném a politickém žargonu používaný již za dob Rakouska-Uherska, ve smyslu výhodného a přitom nenáročného místa ve veřejné či státní správě, jež nějaký konkrétní člověk (zpravidla zasloužilý politik) dostane za prokázané služby v politickém mocenském boji. Nejvyšší soud, na který se výše uvedení poslanci obrátili, rozhodl, že poslance chrání imunita, neboť jednání o vzdání se mandátu a získání míst ve vedení státních firem probíhala na půdě Poslanecké sněmovny, kde poslance chrání poslanecká imunita.

Začnu fakty. Ústava České republiky říká: „Za projevy učiněné v Poslanecké sněmovně nebo Senátu nebo v jejich orgánech nelze poslance nebo senátora trestně stíhat.“ Znamená to, že v tomto případě jsou chráněni imunitou a nemohou být trestáni.

Co to je „projev“ jsem zjišťoval prostřednictvím Wikislovníku. „Projev“ je za prvé jev, který je důsledkem existence dané entity. To si myslím není snad náš případ. Bylo by špatné, kdyby tomu tak bylo.

Za druhé „projev“ jsou slova předkládající souvislé myšlenky, pronesená při určité příležitosti. Zde je, myslím, to, co měl na mysli zákonodárce tvořící výše uvedený citát Ústavy. Očekávali bychom, že „projev“ je vyloženě verbální nebo neverbální (mimikou, gesty, dotykem), konaný v síních Poslanecké sněmovny nebo Senátu, při jednáních poslaneckých či senátorských klubů nebo při jednáních výborů nebo podvýborů Sněmovny nebo Senátu.

Za třetí je „projev“ způsob vyjadřování určité osoby. Toto je možné interpretovat v různé šíři. Takový široký výklad pravděpodobně použil Nejvyšší soud. To znamená, že cokoliv se odehraje půdě Poslanecké sněmovny nebo Senátu je kryto imunitou poslance nebo senátora. Jinak řečeno při jednání o podmínkách přežití kabinetu Petra Nečase, pokud se odehrávala v prostoru Poslanecké sněmovny, chrání účastníky, jsou-li poslanci, poslanecká imunita. Pro Nejvyšší soud není důležité, zda vzdání se mandátu za „trafiky“ je korupcí nebo není. Co z toho pro naše politiky vyplývá, je, že chtějí-li něčeho dosáhnout, i nezákonného, je nutno nevycházet z Poslanecké sněmovny. Tedy i jednání vyloženě korupční.

Státní zástupci a orgány činné v trestním řízení musí, chtějí-li uspět v tomto případě „trafik“ a politické korupce, musí dokázat, že jednání zúčastněných se konala také mimo Poslaneckou sněmovnu. Jen upozorňuji, že výše uvedení tři poslanci jsou jen jedna strana obchodu s udržením vlády, o druhé straně se tak zřetelně nemluví.

28. srpna 2013