www.jaroslavtravnicek.cz

Není průměr jako průměr

Termín průměr známe z matematiky. V geometrii průměr kružnice je úsečka, která prochází středem kružnice a jejíž oba krajní body leží na této kružnici, ale to nechci rozebírat.

Nás však zajímá aritmetický průměr jako statistická veličina, která v jistém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot. Uvádí se buď v absolutních hodnotách vztažených k určitému počtu jednotek – domácností, dospělých, jednotlivců…

V dřívějších dobách se tímto průměrem sledovala úroveň společnosti např. vybaveností domácností pračkami, ledničkami, později auty. Také v nepříliš povzbudivé jsou údaje o množství kuřáků, o množství vypitých půllitrů piva či o přepočtu spotřeby čistého alkoholu na jednotku populace, např. na 100 000 lidí, věk žen a mužů, průměrný prospěch žáka apod. To však také není předmětem mého příspěvku.

V současné době bych se chtěl zamýšlet nad průměrnou mzdou, průměrným majetkem nebo průměrným zadlužením. To jsou údaje v mnoha směrech k diskusi. Rozptyl výše měsíčních mezd je v dnešní době značný, dokonce mnohanásobný. A tak si zkusme pohrát s čísly. Při průměrné mzdě 24 626 Kč připadá na jednoho pracovníka s výplatou 100 000 Kč připadá pět pracovníků se mzdou 10 000 korun. A to dnes jsou příjmy i dost přes 100 000 Kč. Je skutečností, že 2/3 lidí ani na průměrnou mzdu nedosáhnou. Takže jsou značné rozdíly v koupěschopnosti a tudíž i v životních podmínkách rodin. Jistě se žije jinak jednotlivcům, bezdětným rodinám, rodinám s více dětmi, zvláště je-li jeden z rodičů na mateřské nebo rodičovské dovolené, důchodcům… A to je ještě jedna pravda, sice vítězoslavně stále roste průměrná mzda, ale reálný výdělek pro rychleji stoupající inflaci neustále klesá.

Podobně je tomu i v nedávno uvedeném průměru majetkových poměrů a dluhů našich občanů. Pod titulkem v Lidových novinách „Každý Čech má mít 900 tisíc“ jsou uvedeny údaje vycházející z odhadů cen nemovitostí – domů, bytů, pozemků, hodnot vozidel a úspor v bankách, fondech a možná i v hotovosti. Existují mnohanásobné rozdíly majetku mezi lidmi – v dnešní době jsou i lidé, jejichž majetek je v tašce nebo batohu. S dluhy je tomu podobně.

Již před rokem 1989 byl znám snad vtip, ve kterém dva přátelé zkonzumují jedno kuře. Jeden sní celé, na druhého nezbude nic. Podle statistického průměru snědl každý polovinu. Toto je sice extrém, ale dnes při rozptylu hodnot mezd i majetku už to není tak absurdní. Takovému stavu se blížíme a není to vtip.