www.jaroslavtravnicek.cz

VAK Chrudim - jak vzniká cena vody

VAK Chrudim - jak vzniká cena vody

V tichosti a bez zájmu médií proběhla valná hromada akciové společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, společnosti, kterou vlastní v převážné míře města a obce Chrudimska a Hlinecka.

Tato společnost vlastní vodárenskou infrastrukturu většiny chrudimského okresu a pronajímá ji Vodárenské společnosti Chrudim. Představenstvo tvoří zástupci měst - bývalý starosta města Chrudim Ladislav Libý a starostové Heřmanova Městce, Luže a starostka Hlinska. Protože tato města vlastní nadpoloviční většinu akcií, představenstvo může nejen navrhnout valné hromadě své odměny, ale také si je pohodlně schválit.

Podobně je na tom se složením i dozorčí rada.

Odměny členů představenstva a dozorčí rady proto odsouhlasila valná hromada ve výši úctyhodných 1,5 milionu z vytvořeného zisku 4 milionů korun.

V minulém roce valná hromada rozhodla o dvousložkové ceně -tedy ceně nejen za odebranou a vypouštěnou vodu, ale i za přípojky. Odběratelům nezbývá než se divit a souhlasit.

Většina obcí už pochopila, že účastí na valné hromadě jsou jen do počtu a nic neovlivní, a tak se ani nezúčastňují.

Od roku 2005 do roku 2009 se na Chrudimsku zvýšily ceny o 49 procent, v roce 2010 prakticky ještě o cenu přípojek. V oblasti Chrudimska a Hlinecka se tak dostali odběratelé v platbách za vodu na nejpřednější místa v České republice.