www.jaroslavtravnicek.cz

Široká ulice, povodeň a starosta

Utajená petice

Jednání Zastupitelstva města dne 19.6. mělo na programu rovněž změnu rozpočtu města v souvislosti s navýšením ceny plánované úpravy Široké ulice. Tento den před vlastním jednáním byla předána vedení města petice občanů nesouhlasících s řešením „zklidnění“ centra města. Domnívám se, že informace o podané petici měla zaznít z úst starosty Libého nebo místostarosty Čechovského na našem jednání, a že měli být zastupitelé seznámeni o této aktivitě občanů, zvláště tehdy, když se jedná o ty, kteří v této části města bydlí nebo podnikají.. Na vyřízení petice má sice úřad 30 dní, v tomto případě informovat ihned by však bylo seriózní.

Jak reaguje pan poslanec Libý na poslední události včetně zatopení části obytných domů Na Šancích? V NCH 30.6. nám sice sděluje „nesedíme na radnici s rukama v klíně“, ale přesto dále nedbá názorů občanů na prioritní potřeby města. Dokonce si myslí, že povodeň je zneužívána v rámci předvolební kampaně. Copak neví, že zvolení zástupci – všichni, nejen koaliční - jsme tu proto, abychom dbali většinových názorů občanů a dostupných financí účelně a důsledně používali v jejich prospěch, neboť finančních zdrojů nikdy nebude tolik, abychom nemuseli určovat priority. Zkusme se tedy alespoň na chvíli vcítit do starostí těch, které tato živelná událost postihla.

červen 2006