www.jaroslavtravnicek.cz

Životopis

bydliště: Chrudim

datum narození: 15. listopadu 1942

stav: ženatý, synové Jaroslav a Jan, dcery Jana a Anna

Vzdělání:
1956 - 1959 Jedenáctiletá střední škola Chrudim
1959 - 1964 Vysoká škola strojní v Liberci
1973 - 1975 postgraduální kurs Matematické metody v ekonomii na MFF UK

Zaměstnání:
od ledna 2005 vedoucí oddělení a zástupce ředitele odboru Ministerstva pro místní rozvoj

2000 - 2004 místostarosta města Chrudimě pro oblasti investic, dopravy, životního prostředí, územního plánu a regionálního rozvoje

1992 - 2000 osoba samostatně výdělečně činná a jednatel soukromé firmy

1970 - 1992 vedoucí projekce a programování, hlavní projektant automatizovaného systému řízení

1964 - 1969 technolog strojírenské výroby

Záliby: rybaření, šachy, mariáš, dříve aktivní motoristický sport, cyklistika

Politická činnost:
V srpnu 1968 jsem na protest proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy na "Dubčekovu výzvu" vstoupil do KSČ. V červnu 1970 jsem byl po prověrce vyškrtnut.

V ČSSD jsem od roku 1993, předseda OVV Chrudim od 1993 do 2004 s roční pauzou, člen ÚVV od 1995 do současnosti opět s roční pauzou.

V městském zastupitelstvu Chrudimě jsem 17 let, 2000-2004 a rovněž v součastnosti místostarosta města, v krajském zastupitelstvu, kontrolním výboru a majetkové komisi v letech 2000-2012.

Moje články jsou zveřejňovány v Mladé frontě Dnes, v Chrudimských novinách, v Právu (v předvolebních Pohledech), v době funkce místostarosty jsem psal mnoho článků do Chrudimského zpravodaje.