www.jaroslavtravnicek.cz

Proč radní v Chrudimi ruší veřejné soutěže

Proč radní v Chrudimi ruší veřejné soutěže

Dopisy, názory

Na zpracování inovovaného územního plánu Chrudimě byly vypsány již dvě veřejné soutěže. Jelikož se jedná o vyšší částku - předpokládaná cena pět milionů korun, bylo nutné uveřejnit akci na centrální adrese, aby se mohl přihlašovat kdokoliv, který vyhovuje předepsaným podmínkám.

Prvá soutěž byla zrušena dle vyjádření starosty Libého pro "nevýhodně nastavená kritéria". Druhá byla vyhodnocena, městská rada rozhodla o vítězi, dokonce písemně informovala uchazeče o výsledcích. Nyní rada města veřejnou soutěž také zrušila, ale tentokrát z důvodů chyby úředníků při vyřazení jednoho z účastníků.

Bylo to však pro chybu úředníků? Vlastní průběh vyhodnocení spíše ukazuje na zcela jiný důvod. Už hodnotící komise určená radou města budí rozpaky. Byla tvořena starostou Libým, oběma místostarosty Čechlovským a Řezníčkem, dvěma radními Macelou a Jelínkem, městským architektem a zároveň zastupitelem Thérem, příslušným vedoucím odboru Kopeckým a dvěma nezávislými architekty.

Nevyhrál soutěž? Nám to nevadí?

Hlediska hodnocení byla tři - jedno subjektivní, a to reference uchazeče s nejvyšší váhou 40 procent, dvě alespoň trochu objektivní - cena díla s váhou 35 procent a termín zhotovení s váhou 25 procent. Po vyhodnocení nabídek byla firma architekta Romana Kouckého až na čtvrtém místě - měla totiž nejvyšší cenu a průměrný termín zhotovení díla.

Rada však rozhodla jinak. Jelikož byl architekt Koucký v hodnocení referencí z devíti účastníků hodnotící komise v sedmi případech označen jako první, tak je vlastně architekt Koucký první i celkově. Skutečnost, že v ceně je poslední a že město jemu zaplatí téměř dvakrát tolik za zpracování územního plánu než tomu, kdo byl vyhodnocen jako vítěz, nehrála roli. První vyhodnocený podal odvolání jak městu, tak Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Vedení města však vyřešilo nastalý problém tím, že soutěž zrušilo pro chybu úředníků.

Co to však znamená pro účastníky soutěže? Potřetí se přihlašovat, připravit nabídky, zúčastnit se otvírání obálek.

Nebude to jen ztráta času, když se jeví, že se bude soutěžit do doby, než se podaří zvítězit vhodné firmě? Politujme je.

Mladá fronta DNES - pardubický kraj 29.4.2006