www.jaroslavtravnicek.cz

Volby jsou o lidech

Volby, které máme před sebou v říjnu, nejsou volby o stranách, ale o lidech. Týká se to nejen voleb do městských a místních zastupitelstev, ale i voleb do senátu.

V diskuzích se objevují názory, ve kterých se možní kandidáti rozdělují na straníky (z libovolných stran) a nestraníky. K těm straníkům je zapotřebí ještě připojit ty nestraníky, kteří se pod křídlo strany schovávají ze svých ryze osobních nebo prospěchářských důvodů. Nestraníci jsou obvykle považováni za vzor ctnosti. Je to však správné a objektivní dělení?

Lidé mají vlastnosti různé, a to bez ohledu na eventuální příslušnost či příchylnost k té či oné straně. Spíše bych řekl, že většina lidí jsou lidé slušní, poctiví, skromní, pracovití a moudří. Jsou mezi námi ti, kteří se k majetku obce, kraje, státu budou chovat jako ke svému vlastnímu. Prostředky, které vynaloží na investice a služby, nasměrují tam, kde je jich nejvíc potřeba a s občany budou konzultovat jejich potřeby a dbát na jejich rady. Protože nikdo vševědoucí z nebe nespadl. Prostě nebudou se bát být takovými, jací ve skutečnosti jsou. Toto platí bez ohledu na to, zda jsou ve funkcích, kde mohou o věcech veřejných rozhodovat, nebo jsou těmi, kteří sice nerozhodují, ale společný majetek užívají.

Někteří jiní budou myslet především na sebe, na své známé, nebo na spřízněné firmy. Vždyť je stále snadné používat městské, krajské i státní kasy, měnit rozpočty podle svých zájmů a potřeb, manipulovat s výběrovými řízeními v něčí soukromý prospěch a hlavně se zviditelňovat.

Cesta Vysočiny září 2006