www.jaroslavtravnicek.cz

Co si o politice budou myslet mladí

Co si o politice budou myslet mladí

Jednání Zastupitelstva pardubického kraje, kde bylo klíčovým bodem chrudimské školství, se zúčastnili na přeplněných galeriích většinou mladí studenti SPŠS a VOŠ v Chrudimi. Domnívali se na rozdíl od koaličních zastupitelů ODS a KDU-ČSL s US, že jejich prestižní, historicky i oborově významnější škola, která vychovávala přes 100 let úspěšné absolventy, bude zcela právem nástupnickou příspěvkovou organizací sloučených tří škol.

Studenti byli sice hned na počátku projednávání radní Málkovou „pochváleni“ za zájem o jednání zastupitelstva, ale to bylo vše, co se jim mohlo na tomto dvouhodinovém jednání líbit. Ani vystoupení zástupce studentů se zcela logickou argumentací neoblomilo výše uvedenou koalici a neodradilo ji od předem připraveného rozhodnutí určit za nástupnickou organizaci školu, která byla ještě před asi měsícem SOU technické – dřívější učiliště Transporty. A tak po hlasování se studenti zvedli a odešli. Jaké budou mít mínění o volených zástupcích? Dokonce o těch z Chrudimě – o pánech Libém a Macelovi?

A aby nešlo jenom o jednu chrudimskou školu, tak dalším koalicí ODS a KDU-ČSL s US schváleným bodem bylo splynutí VOŠ a Střední školy zemědělské v Chrudimi se Školním statkem. Splynutím vzniklý subjekt má mít nového ředitele, a tak se jeví tento manévr jako účelový k odstranění stávajícího ředitele, neboť stejný případ z Lanškrouna řešen nebyl.

MF Dnes únor 2006