www.jaroslavtravnicek.cz

Libý - Chytrý volí ODS

Co naznačí chrudimákům heslo pana Libého „Chytří volí ODS. Koho vy?“

Libý není první, kdo použil podobného výroku. A nebude asi ani poslední. V jeho případě, kdy jako starosta města vede město k nejasným a hlavně nevýhodným majetkovým transakcím, je to od něho odvážné. Máme přeci v paměti před pěti lety „výhodný“ nákup pozemků pro průmyslovou zónu, z poslední doby stejně „výhodný“ prodej městské budovy bývalého katastrálního úřadu, „zbytečný“nákup komunikací v areálu bývalé Transporty o projektech a investicích do Široké ulice a do Resselova náměstí ani nemluvě. Podivný průběh hodnocení veřejné zakázky na zpracovatele územního plánu je dalším kamínkem v mozaice jeho činů. V určitém smyslu jsou tyto činy „chytré“, komu však přinesly nebo přinesou užitek? Budou to občané města?

Lídr ODS pardubického kraje si klade za cíl svým heslem oslovit všechny voliče v domnění, že se oni budou automaticky budou považovat takto osloveni za „chytré“. Že se nezamyslí nad skutky toho, který se jim takto podbízí, a vloží právě volební lístek ODS se jménem Libý v čele do volební urny.

Voliči, zvláště ti chrudimští, jistě nebudou slepě volit. Věřím, že nebudou jen „chytří“, ale že budou chytřejší, vnímavější a rozvážnější a že budou používat svůj rozum a svou zkušenost s výsledky činů pana Libého jako starosty města. Nebo si myslíte, že v parlamentu by se choval jinak?

duben 2006