www.jaroslavtravnicek.cz

Názor k dostavbě Chrudimského náměstí

Názor k dostavbě chrudimského náměstí

V MF Dnes 10.2. vyšel článek o stanovisku památkářů ke stavbě obchodního centra s podzemním parkovištěm na náměstí v Chrudimi. Jejich stanovisko ke stavbě podzemních garáží je negativní. Ustoupí památkáři od svého vyjádření? V článku je věta, cituji “Město doufá, že ano.“.

Ptám se: kdo je město? Pánové Ladislav Libý nebo Jan Čechovský nebo městská rada složená většinově z členů ODS? Nebo občané města, kteří hned na počátku, kdy byla vyhodnocena architektonická soutěž na zástavbu balustrády, se převážně vyjádřili k návrhům negativně, a kteří na rozdíl od architektů budou korzovat náměstím? Proč nejsou názory, kterých zaznělo mnoho při výstavce v Muzeu, brány v úvahu? Nebyly ani zveřejněny. Co se s nimi stalo?

Asi podle možnosti – nehodící škrtněte, nás to nezajímá, my rozhodujeme, neboť jste si nás zvolili.

První chyba však byla hned na počátku – prodej městské budovy po katastrálním úřadu včetně pozemků balustrády bez rozmyslu, zda lze postavit objekt podle záměru investora nebo zda vůbec nestavět na pozemku balustrády a nechat vyniknout naši dominantu - chrám Nanebevzetí Panny Marie.

únor 2006