www.jaroslavtravnicek.cz

Tradice

Tradice je něco, čeho bychom si měli vážit

Tradice ve sportu, kultuře nebo ve společenském životě vytvářeli naši předkové a my jsme povinni je uchovávat dál pro další generace. V dodržování tradic se také ukáže, jak jsme se svým městem, se svou obcí, se svým krajem spjati.

Moc nechybělo a Chrudimi hrozila ztráta jedné z tradic, kterou nám zanechala generace našich otců a dědů. V předválečných letech město Chrudim velmi stálo o umístění vojenské posádky. Získalo pozemky pro letiště, pomohlo s výstavbou kasáren, hangáru, s přeložkou silnice... A také až do současné doby zde vojenský útvar je, dnes dokonce v podobě elitní profesionální jednotky, nasazované na náročné mezinárodní mise. Jednotka využívá také plochy letiště k výcviku svých příslušníků. Místní letiště sloužilo rovněž letcům aeroklubu, rovněž výsadkářům, ti všichni dosahovali významných úspěchů a rekordů. Vystoupení Chrudimské akrobatické čtyřky bylo ozdobou všech národních i zahraničních aviatických poutí.

A najednou se nalezli lidé, kteří zpochybnili vůbec všechno včetně existence kolaudace letiště. Dokonce měli oporu i v některých vedoucích činitelích města. Dva a půl roku trvalo, než se podařilo vrátit do Chrudimi motorová letadla a větroně. Akrobatická čtyřka však našla svou základnu jinde.

Armáda v Chrudimi je rovněž tradice. Nepotřebujeme ji pro ochranu města před teroristy, ale příslušníci armády byli vždy významnou součástí města.Udržení takového významného útvaru je dalším úkolem pro nově zvolené vedení města.

září 2006