www.jaroslavtravnicek.cz

Chrudim

Sociální demokraté si kladou reálné cíle pro budoucnost Chrudimě

Chrudimští občané dostávají v posledních dnech před komunálními volbami do rukou program sociálních demokratů na další volební období. Konkrétní body není tedy třeba vyjmenovávat, jen bych rád zdůraznil právě nyní některé skutečnosti.

Před čtyřmi lety - 9.9.1998 - uvedl v tisku tehdejší člen výkonné rady ODS p. Pištora doslova "Naším cílem je porazit sociální demokracii? Nechceme, aby se město stalo předmětem nezodpovědných hospodářských experimentů, kterých má levice v zásobě vždy dost". Skutečností však bylo, že hned v prvých dvou letech po minulých komunálních volbách za převahy ODS na chrudimské radnici se spotřebovaly finanční prostředky z prodejů akcií elektrárny Opatovice a České spořitelny. S odstupem času doufám, že už alespoň na místní úrovni znovu nezazní podobné výroky. Na celostátní úrovni však opět inzeráty ODS varují před nástupem "levice" ve vládě, v Poslanecké sněmovně, na radnicích měst a obcí a zároveň zdůrazňují odpovědnost ODS za další vývoj země a prohlašují tuto stranu za jedinou schopnou a také jedinou "pravou". Naproti tomu doufám, že dojde v Chrudimi k naplnění snahy ČSSD o programový konsensus, snahy o co nejširší koalici volebních stran a seskupení.

Program sociálních demokratů v Chrudimi si klade reálné a splnitelné cíle. I když dochází k postupnému zvyšování příjmové části rozpočtu města, budeme nuceni váhat s každou korunou, kam ji vložit. Zvláště v době, kdy ještě městu částečně přibudou výdaje na "malý okres". Budeme se muset sami přičinit o získání prostředků ze státních fondů a fondů Evropské unie pro projekty dopravy, bydlení, pro ekologické, sportovní, kulturní a další aktivity. Chceme nejen dobře pečovat o majetek města, ale také dbát o klidný, zdravý a spokojený život občanů. Naší snahou je pomáhat lidem zajišťovat jejich dobré bydlení a možnosti ke studiu. Lepšími podmínkami pro podnikatele a investory budeme podporovat vznik nových pracovních příležitostí. Postupně dokončíme rozpracované investiční akce sportovních zařízení, městských památek, průmyslové zóny, sociálních zařízení a infrastruktury tak, aby i občané souvisejících místních části se cítili tak dobře, jako v centru města. Větší pozornost chceme věnovat kulturnímu a společenskému životu města, aby bylo plné spokojených návštěvníků a obdivovatelů..

Několik slov ke složení kandidátky. Všichni na kandidátce ČSSD, od prvního do posledního kandidáta, jsou ochotni přispět v budoucím volebním období k řádnému rozvoji města. Jsou zastoupeny téměř všechny profese, věkové kategorie, zájmové skupiny, také občané z různých míst města, sportovci, odboráři i podnikatelé. Mnozí již v minulém období měli možnost být zastupiteli nebo se aktivně zapojili do spolurozhodování v komisích rady nebo výborech zastupitelstva. Ti noví, vesměs mladší, jistě přispějí k novému, modernímu a efektivnímu pohledu na řízení našeho města.

Malou poznámku na konec. Až na výjimky mají lidé srdce vlevo. Nabízíme Vám náš volební program zleva. Dáváme ho od srdce.


Právo - Pohled 2002