www.jaroslavtravnicek.cz

Průmyslová zóna

Průmyslová zóna vyžaduje konsensus

Dnes jsme v situaci, kdy úspěch při získávání domácích a movitějších zahraničních investorů získají města s připravenými průmyslovými zónami. Co to však znamená? Mnohdy i několik let pro nákup a vlastnictví různě rozsáhlého uceleného souboru pozemků, pokračovat na jejich zasíťování - přivést elektrickou energii, podle potřeby i plyn, horkovod, pitnou i užitkovou vodu, telefony, odvést z pozemků dešťovou vodu i vybudovat splaškovou kanalizaci a zabezpečit do zóny komunikaci. A to komunikaci nejen pro nákladní dopravu, ale pro zaměstnance - pěší, cyklisty a motoristy.

Problémů tedy bude víc než dost. Obvykle na počátku není známo, pro koho se průmyslová zóna připravuje. Nákup pozemků probíhá za různých podmínek, kdy v nejlepším případě bude alespoň jejich část bude Pozemkového fondu, ale obvykle narazíme na majitele, kteří chtějí prodat za ceny, které si nemůže město dovolit nebo chtějí prodat i části parcel, které nejsou v obvodu průmyslové zóny schválené územním plánem. Když tak konečně koupíme, je městská pokladna prázdná a nezbývá na infrastrukturu. Objevují se sice zájemci - investoři o pozemky v průmyslové zóně, ale jak je neodradit, když vidí pěknou pláň, ale nic víc.

Teď přijde to nejsmutnější - opozice v zastupitelstvu viní radnici z nedostatečné podpory výstavby zóny, z malého zájmu nalézt investory a tudíž řešit nezaměstnanost, kterou chtěly snižovat všechny volební strany ve svých programech.

Tak právě vypadá situace v Chrudimi. Nákup pozemků proběhl, ještě se diskutuje, zda bylo vše v pořádku při schvalování tohoto obchodního případu. Tím se však nechci zabývat. Velice odborným dodavatelem byla zpracována studie zajištění všech inženýrských sítí. Zóna je v sousedství areálu bývalé Transporty a ta dokonce v minulosti předpokládala rozšiřování podniku do tohoto prostoru. Ovšem v době dávno minulé, a tak mnohé z technických prostředků v objektu bývalé Transporty už nejsou na dnes potřebné úrovni. Studie tedy ukázala možnosti napojení energií, jak řešit dopravní komunikace atd. s předpokládanými požadavky budoucího investora.

Není však ještě znám investor, i když už dobrá desítka zájemců se na radnici vystřídala. Jak velký bude potřebovat skutečný zájemce prostor, jak jej bude situovat, jakou technologii používá a jakou energii a v jaké výši tedy bude potřebovat. Rovněž dopravní napojení, využívání připravené vlečky, to jsou další neznámé budoucího řešení.

Tak se zatím rozhodlo, že připravíme projekty všech sítí podle původní studie až do stavebního povolení, neboť změnu lze snadněji provést než nové stavební řízení, dále připravíme napojení pro nutný případ z objektu bývalé Transporty, aby budoucí investor v době, kdy sám bude získávat potřebná povolení, byl městem rychle uspokojen. Skutečnost musí odpovídat potřebě zájemce, nebudeme předem investovat do infrastruktury sami nebo případně i s přispěním státních dotací nebo příspěvků dodavatelů energií. Nechceme mrtvé investice.

To nejdůležitější nakonec. Úspěch získání investora není jen na vstřícnosti radnice. Je nutná soudržnost města, známost společné potřeby do města investující firmu dostat, dát jí jistotu o stabilnosti prostředí ve městě a také toho, že se nenajde skupina občanů, kteří by snad z nepochopení spíše než ze zlého úmyslu bojkotovali vše, co navrhne nebo předloží někdo jiný.

Právo - Pohled 2002