www.jaroslavtravnicek.cz

Obchvat

Obchvat Chrudimě je nezbytností

Je tomu osm let, když se začalo v Chrudimi reálněji uvažovat o obchvatu města. Město je na křižovatce dvou silnic I. třídy a to směru severojižního z Hradce Králové na Havlíčkův Brod nebo Žďár nad Sázavou a dále Brno (silnice I/37) a směru západovýchodního od Čáslavi (i Prahy) na Vysoké Mýto a dále Litomyšl až Olomouc (silnice I/17). Intenzita vozidel průjezdu městem dosáhla 24 tisíc vozidel za 24 hodin. Dnes, kdy doprava nákladů železnicí je minimální, se převážně jedná o velmi slušnou "porci" tranzitních silničních vozidel. Po dokončení dálnice a rychlostní silnice od Hradce Králové na Pardubice bude průjezd městem neúnosně narůstat.

Postupem času se rozhodovalo o nejvýhodnější trase části celkové přeložky silnice I/37 a to obchvatu města Chrudim. Zda západně od města nebo po jeho východním okraji. Na východní trase se rozhodovalo dokonce o třech variantách. Byly zpracovány posudky vlivu stavby na životní prostředí, byly hodnoceny ekonomické parametry variant. Po všech těchto pracích a jejich závěrech prošla zastupitelstvem a územním plánem východní prostřední trasa. Byl zpracován investiční záměr, který letos zjara byl schválen. Konečně se v rozpočtu Fondu dopravní infrastruktury získaly peníze na projekt k územnímu řízení a i na zpracování investičního záměru poslední části přeložky I/37, a to obchvatu Slatiňan. Zdálo se, že přeložce od Pardubic až za Slatiňany nic nestojí v cestě.

Město Chrudim prostřednictvím svého vedení, rady města a zastupitelstva dává plnou podporu projektu, nabízí investorovi, kterým je Ředitelství silnic a dálnic, všemožnou pomoc, krajské zastupitelstvo ve svém programu deklaruje zájem o brzké řešení v severojižním dopravním směru kraje. A tu se objevuje nespokojenost občanů části Vestec, v jejichž blízkosti přes údolí řeky Chrudimky má vést po estakádě výše uvedená přeložka. Občané tak zvaného "dolního Vestce" s asi dvaceti obyvateli říkají, že před lety s nimi nebylo řádně jednáno, že dokonce proti trase obchvatu již tehdy protestovali, a že nyní jsou postaveni před hotovou věc. Chápu, že tito občané nejsou dnes postiženi bezprostředním průjezdem vozidel jako v Chrudimi a dalších obcích stávající trasy, v nichž, když půjde o vymístění silnice I/37 z jejich obce i třeba do její bezprostřední blízkosti, budou vděční za novou trasu.

Dokonce občané místní části Vestec se připojují k iniciativě antiglobalizačního hnutí Nesehnutí. Jejich 64 podpisů z celého Vestce pod petici (?) pomáhá hnutí Nesehnutí v jejich iniciativě odvolat městskou radu. Paradoxně iniciativa Nesehnutých je však dána obavou o nadměrnou dopravní zátěž na průtahu městem do doby vybudování obchvatu, což je opak toho, co sledují občané Vestce.

Co se nesmí stát? Nechci domyslet, že po další roky budou město Chrudim a také Dražkovice, Medlešice a Slatiňany průjezdními místy sílícího rozsahu tranzitní dopravy, A místní část Vestec, ani dnes nestojící o plynofikaci a využívající k otopu uhlí, bude se bránit nastartované výstavbě přeložky. Jsem si však jist, zastaví-li se proces výstavby obchvatu Chrudimě, uvolněné prostředky budou využity ihned jinde a město Chrudim dopadne podobně tak, jako když před více než 150ti lety nepochopila význam železnice v budoucnosti a odmítala původně projektovanou hlavní trať.

Právo - Pohled 2002