www.jaroslavtravnicek.cz

Zpráva vlády

Přiznat úspěch vládě ČSSD? Nikdy - hlásají ostatní strany

V 19tém týdnu v poslanecké sněmovně se projednávala "Zpráva o plnění Programového prohlášení a o činnosti vlády".

Nepřekvapuje, že rozprava ke zprávě vlády neskončila žádným usnesením. Ani největší optimista nemohl očekávat, že ji parlament vezme na vědomí nebo dokonce ocení práci vlády České republiky v době, kdy před volbami soupeří o voliče mezi sebou jednotlivé strany zastoupené v Poslanecké sněmovně. Ani média nevěnovala patřičnou pozornost vlastní zprávě, ale dávala slovo hlavně oponentům. Ucelené informace o rozpravě a hlasování je možné čerpat jen z internetu, pokud pominu částečné noční vysílání televize.

Nemyslím, že výsledky vlády ČSSD byly tak špatné, jak bylo řečeno v rozpravě ke zprávě zástupci KSČM, ODS a Koalice. Jaká příkladná shoda mezi nimi panovala! Menšinová vláda, která vznikla jako východisko z patové situace po minulých volbách, po čtyři roky dokazovala, že vládnout umí, že situaci v zemi zvládla a že došlo k mnoha zlepšením v ukazatelích jako je ekonomická výkonnost, úroveň reálných mezd, procento inflace a sociální jistoty. Nepodařilo se ještě vše, příkladně snižovat nezaměstnanost, avšak věřím,že v blízkém časovém horizontu by se tento problém měl zlepšit přílivem nových investic.

Co tedy zbývá. Počkat na volební výsledky, zda občané se chtějí vrátit před rok 1998 nebo dají za pravdu menšinové vládě ČSSD, že za daných možností vládla vcelku úspěšně, a tím dají možnost pokračovat sociálním demokratům splnit i ty body svého programu, které nestačili nebo nemohli při nejlepší vůli splnit.

Právo - Pohled 2002