www.jaroslavtravnicek.cz

Názory

Daňové úniky jsou nešvar, ale rovná daň problém nevyřeší.

Daně jsou hlavním zdrojem příjmů státu a obcí, placení daní je třeba razantně vymáhat. Stát drží zaměstnanci, podnikatelé mnohdy přiznávají jen co chtějí.

Podnikatel potřebuje znát výsledky svého podnikání. Vede účetnictví především pro sebe, teprve potom pro finanční úřad. Daňové přiznání by měl umět zvládnout 12tiletý školák, dnešní nezvládá ani daňový poradce.

Politika je služba. Volte stranu a své zástupce, kteří budou pracovat pro občany a ne pro peníze.

Uznávám, že v Chrudimi se v letech 2014 až 2018 hodně změnilo k lepšímu. Přesto některá rozhodnutí a výstupy se vyvíjely dle mého názoru nesprávně nebo alespoň ne optimálně. Pokud lze, pak naznačuji, jak napravit stav věcí, pokud nelze, pak se musíme alespoň poučit z těchto chyb a propříště se jich vyvarovat. Vycházím ze svých zkušeností jak z vedení města, tak z opozičních lavic. Vynechávám úmyslně tu nejdramatičtější událost, kterou bylo odvolání zástupců ČSSD z vedení města.

Řiďme se výroky Rafaela Sabatiniho a George Santayana:

Kde není poznání minulosti, nemůže být vize budoucnosti.
Ten kdo zapomene na svoji minulost, je odsouzen ji znovu prožít. 

A za sebe říkám:

Souhlasím s verdiktem, že s minulostí již nic neudělám.
Z minulosti se však mohu, spíše se musím, poučit.
Nechci dělat znovu chyby, které jsem udělal v minulosti.
Nemohu věřit tomu, kdo mne v minulosti podvedl, že mne nepodvede znovu.