www.jaroslavtravnicek.cz

Solidarita

Solidarita - je jí dnes potřeba?

Jsou různé druhy solidarit. A také ne vždy platí, že solidarita je ten jediný správný způsob jednání. Ne vždy si solidaritu ten méně šťastný zaslouží. Většinou však ano. Jelikož naše svobodná společnost je relativně mladá a nezralá, neplatí ještě mechanizmy vyspělejších sousedů. A tak než si zvykneme více se postarat o sebe, využívat životních pojistek a penzijního a jiných spoření, systém solidárnosti bude více či méně platit.

Pravděpodobně se shodneme, že solidarita mladých se starými má své opodstatnění. Všichni budeme jednou staří. Měli bychom těm dříve narozeným vracet jejich péči o mladou generaci a umožnit jim důstojné stáří a odpočinek po letech starostí a práce. Bylo by nejlepší, kdyby se o všechny starší spoluobčany mohli postarat jejich potomci, ale ne vždy tomu tak je.

U solidarity zdravých s nemocnými je tomu podobně. Rozdíl trochu ale existuje. Zdravý se nemocným může stát i vlastním přispěním, špatnou životosprávou, nesprávným způsobem života, nedbáním prevence a podobně. V tom případě bychom se měli i nad solidaritou zamyslet.

Se solidaritu města s venkovem je to trochu jinak. Venkov mimo zcela nepochybně lepší ovzduší a více klidu má však dále do škol, dále za kulturou, za lékařem, za levnějšími nákupy a mnohdy i za zaměstnáním. Lidé pracující na venkově mají mimo úkol sytit celou naši populaci i povinnost udržovat krajinu v té krásné formě, která stále ještě u nás je. Ne každý má automobil, ne každý si může dovolit ho denně používat. Je naší povinností solidárně zajistit lidem z venkova dopravu do měst také proto, aby se venkov zcela nevylidnil.

Solidarita bohatých s chudými je dána i nestejnými "startovními" podmínkami do života. Ne všichni jsou nebo byli stejně nadaní, stejně hbití nebo průbojní. O jiných než poctivých cestách neuvažuji. Ale i práce těch, kteří vykonávají méně kvalifikovanou práci je třeba si vážit, neboť i ta je nezbytně potřeba. A tak považujme i ten fakt, že při větším výdělku je větší zdanění, za správný.

S dětmi a podporou porodnosti je to tak - nechceme, aby národ vymřel. V dětech je budoucnost, proto podporujme všechny rodiny s dětmi. Ten, kdo tu solidaritu zas tak moc nepotřebuje a těch několik set korun oželí, ať si je nebere nebo ještě lépe - ať věnujte tyto prostředky příkladně na pomoc postiženým dětem tady, v zahraničí nebo je dá na jiné dobročinné účely.

Jistě existují další solidarity, berme je trochu jako povinnost. Přesto ne všichni budou v takové společnosti spokojeni, ne všichni se budou chovat solidárně, ale to je život.

Právo - Pohled 2002