www.jaroslavtravnicek.cz

Svoboda jednotlivce

Svoboda jednotlivce, žebříček hodnot, trh, etika, paměť národa a povodeň

Povodeň prověřila a stále prověřuje kvalitu nás všech. Termínem "nás všech" nemyslím jen občany České republiky, ale také občany, kteří byli postiženi povodněmi za našimi hranicemi, i těmi, kterých se povodeň přímo nedotkla. Projevuje se solidarita se zatopenými. Ať je vláda v té které zemi jakákoliv, sociální aspekt převažuje. Chtěl bych však poukázat některé skutečnosti, které se týkají snad pouze jednotlivců.

Svoboda jednotlivce. Někteří "hrdinové" neuposlechli příkazu k opuštění ohrožených čtvrtí a zůstali ve svých domech bez plynu, elektřiny, vody. Dokonce teď vyhrožují Základní listinou práv a svobod. Snad měli štěstí, že se na ně dům nesesypal. To, že přidělali starosti záchranářům, to že udělali z bytu souseda dole žumpu, neboť není funkční kanalizace, to "svobodného občana" přeci nezajímá.

Žebříček hodnot. Jistě je pro každého hrůzná skutečnost přijít o majetek poctivě nabytý vlastními silami nebo prací svých předků. Není však cennější lidský život, lidské zdraví? Jsou věci, které se nahradit dají, některé ne, ale ztráta vlastního života nebo svých blízkých je přeci jen ta nejhorší.

Zákon trhu platí i při katastrofě. Ač se to zdá neskutečné, tak se našli jedinci, kteří podle zákonů trhu nabízeli služby za zvýšené ceny, očekává se zdražení pohonných hmot, přestože k tomu není důvod, chytráci skupují akcie pod jejich cenou od těch, kteří potřebují nutně peníze. Naproti tomu většina občanů projevuje solidaritu věcnými i peněžními dary poškozeným.

Paměť národa. Povodně byly a znovu budou další. Jde o to poučit se z minulých i dnešní skutečnosti a nepodléhat dojmu, že stoletá voda (nebo větší) přijde až za sto let (nebo za déle). Naštěstí premiér Špidla již v pondělí 12. srpna posoudil situaci zřejmě také jako historik a vyhlásil stav ohrožení pro Prahu a dalších pět krajů. Tím zachránil řadu životů. Kdyby byl v jeho funkci technokrat bez důvtipu, asi by občané nestačili utíkat.

Pardubickému kraji se až na výjimku v části Chrudimského okresu povodeň vyhnula. Lidé, obce, hasiči, záchranáři, orgány kraje, organizace a firmy, ti všichni se zapojili podle svých sil a možností do pomoci postiženým oblastem. Považují pomoc za povinnost, nečekají díky. Poučme se však ze zkušeností těch, které neštěstí povodně postihlo.

Právo - Pohled 2002