www.jaroslavtravnicek.cz

Koalice s malým k

Nestrašte, nepochybujte, ale podporujte vládu vyšlou z voleb

Koalice s malým "k" - ta byla v minulých dnech námětem k mnoha analysám a pravděpodobně bude námětem mnoha článků ještě dlouho. Bohužel musím konstatovat, že většinou je námětem k pesimistickým úvahám, předpovídajícím brzký nebo alespoň očekávaný její konec a tím i konec vlády premiéra Vladimíra Špidly.

Kladu si otázku: Je to tak dobře? Proč v zahraničním tisku, v zahraničním hodnocení je politická situace v České republice po právě proběhlých volbách do Poslanecké sněmovny hodnocena řádově lépe? Proč v médiích, a to i v námi placených a veřejnoprávních, hledáme na téměř všem politickém dění jen pochybnosti a zápory? Mohl bych z poslední doby uvádět více příkladů z vysílání Českého rozhlasu nebo České televize, kdy záměrnými a účelovými otázkami redaktoři alespoň matou posluchače nebo diváky.

Bylo by lépe vyslat jak občanům naší republiky, tak do zahraničí signál, že Česká republika má většinovou vládu, že její program je programem konsensuálním, že může počítat i s podporou ostatních parlamentních stran v případech, kdy její program se shoduje s jejich předvolebními sliby. Je dobře, že s novou polickou representací, s novou vládou se nic nemění v hospodářské nebo sociální oblasti minulého období, a tudíž jak naši občané, tak zahraniční investoři mohou si být jisti stabilním prostředím.

První prověrkou politické stability sice bylo hlasování o funkcích ve sněmovně a dávalo zprvu za pravdu pesimistům. Sociální demokracie podporovala poměrné zastoupení všech parlamentních stran ve vedení sněmovny a jejích výborů. Přesto se ukázalo příkladně při volbě předsedy sněmovny, že funguje i podivná opoziční koalice ODS a KSČM, a v dalším hlasování ani ve vládní koalici není na mnohé navrhované poslance jednotný názor. Je však dobře, že se situace ustála a dohody se nakonec splnily. Tady šlo o personální záležitosti, jsem přesvědčen, že až půjde o legislativu, tak bude už, jak doufám, atmosféra podstatně jiná.

Vidím i snahu zvnějšku do koaliční vlády zanést pocit ukřivděnosti a nedůvěry. Přetřásaným bodem v médiích je totiž rozdělení ministerstev mezi ČSSD a KDU-ČSL a US-DEU, zda si ČSSD nenechala ta nejvýznamnější ministerstva a na Koalici "zbyly" jen nevýznamné resorty. O jaké nevýznamné resorty se jedná? Jsou tak nevýznamné, pominu-li ministerstvo zahraničí, tak věda a výzkum, místní rozvoj, doprava a spoje, životní prostředí nebo informační technologie? Právě mezi nimi jsou ty, které jsou pro místní, komunální politiku ty nejdůležitější, ty, které mají pro život a zvláště finance obcí tu velmi důležitou roli a to roli možností získat pro své obce dotace z fondů rozvoje bydlení, dopravní infrastruktury a životního prostředí. Nejsou to tedy nevýznamné resorty, což dokazují i červnové volební výsledky u obcí a měst podporovaných příjmy z fondů. Jsem dokonce přesvědčen, že pro volby do zastupitelstev měst a obcí bude mít významný vliv skutečnost spokojenosti v oblasti bydlení, dopravy nebo životního prostředí v našem bezprostředním okolí.

Právo - Pohled 2002