www.jaroslavtravnicek.cz

K jednání zastupitelstva 17. 9. 2018 závěrem aktuální glosa

Vrátil jsem se z posledního jednání Zastupitelstva města a přemýšlel o jeho průběhu. Takové strategické body, neboť se jedná o průběžný výsledek hospodaření města za první pololetí, zadání Regulačního plánu městské památkové zóny, vyhodnocení Akčního plánu rozvoje města na rok 2017, stejně dopadly jako i zcela jednoduché body - prošly bez připomínek. Jen občas některý jednotlivec zastupitel se zdržel nebo byl proti z řad Svobodných či z ANO (v tu dobu ještě „bude líp“). Že by se někdo z nich vyjádřil ke svému postoji? Vždyť je přeci jednodušší mlčet. V tu chvíli jsem začal přemýšlet o českém přísloví a jeho aplikaci v našich podmínkách

„Mluviti stříbro, mlčeti zlato“.

Pak přišly na řadu majetkové body. Jsem zde předkladatelem - mám v gesci majetek. První body prochází. A je tu první zádrhel. Máme ve spoluvlastnictví dům na Široké ulici s firmou, která jej získala v konkurzu po dlužníkovi. Mohli jsme kdysi i my dům získat v konkursu celý pro město, ale spekulace, že bychom za podíl na domu mohli dát méně nebo stejně než byla tehdejší odhadní cena, nevyšel. Zase zkušenost – méně kalkulovat o možnostech zisku, neboť se stane pravidelně, že příležitost zmizí, v lepším případě nastanou komplikace. Firma nabídla cenu za náš podíl domu ve výši odhadu, který jsme si nechali zpracovat. Teď ožili zastupitelé – sice ne všichni - jen tři. Zazněla otázka na mne, zda dům firma prodá tak, jak jej kupuje od nás. Tak to tedy opravdu nevím. Nemohl jsem eventuelně ani kolegovi říci, jak firma by s domem naložila. Návrh, nechat tuto záležitost dalšímu zastupitelstvu, zastupitelstvo schválilo.

Dalším sporným bodem byl převod tří vodohospodářských staveb z vlastnictví města do vlastnictví Vodovodů a kanalizací Chrudim, a.s., společnosti vlastněné převážně obcemi. I když město Chrudim je největším akcionářem VAKu, stejně někteří zastupitelé nesouhlasili a pustili se do rozpravy. Poznámka. Převod i takto „starého“ majetku se provádí podle stále stejných pravidel vkladem do společnosti za akcie. Přestože se jednalo o jakýsi zapomenutý převod z let 1980 a 1996 a v miliardovém majetku VAKu se ztratí jako zcela nepatrný, přestože takový převod se prováděl v našem zastupitelstvu vždy zcela běžně, přestože město neprovádělo, neprovádí a nebude provádět provozování vodárenské infrastruktury, tak několikanásobná diskuse neznala mezí. Asi pod heslem „mít v rukách vlastní vodu“, považoval guru ANO ponechání si tohoto drobného elementu infrastruktury za základ budoucí vlastní vodní strategie města. Zastupitelstvo předložený návrh převodu i přes obstrukce nakonec schválilo. K problematice „vody“ jsem se obecně vyjadřoval dříve, neboť považuji problém za daleko složitější.

Většinově se zastupitelé drželi zásady „mlčeti zlato“. Ti, kdo ctili „mluviti stříbro“, neboť pro ně i stříbro je drahý kov, tak vlastně na posledním jednání čtyřletého období jen předváděli, kdo vícekrát bude diskutovat. 

Mne však zaujal pro většinu z nás překvapivý příspěvek ve všeobecné rozpravě od zástupkyně veřejnosti, že smrkový lesík mezi ulicí Milady Horákové a železnicí je pravděpodobně napaden kůrovcem. Ale překvapivé nebylo, že tématu se ihned chopil kandidát na starostu za ANO (tentokrát už „srdcem a rozumem“), že sám už to zdálky také zpozoroval. Pro význam lokality se bude město tímto problémem jistě zabývat, ukáže-li se stav lesíka opravdu tak vážný.

Tak na závěr přeji voličům šťastnou ruku při výběru svých zástupců do zastupitelstva a konečně také do Senátu Parlamentu ČR, abychom senátora konečně v Chrudimi i občas viděli.