www.jaroslavtravnicek.cz

Mnoho projektů

Mnoho zájmů, mnoho akcí, mnoho projektů – jak vybrat, co slíbit a splnit

Období před volbami má být pro volební strany, které řídili město, obdobím bilancování toho, co se povedlo nebo se neuskutečnilo, ať jsme to slibovali my sociální demokraté nebo koalice jako taková nebo také naši dřívější předchůdci. Proč i předchůdci? Město není podnik řízený celá léta jedním vedením, ale je nutno navazovat event. korigovat činy dřívějších koalic. Měli bychom si dát jen zásadu, uskutečnit jen to, co je reálné a nejnutnější, podle potřeby a samozřejmě podle finančních možností stanovit priority. Zda takový pohled na vlastní i externí rozpočty a kapacity – neboť ne všechny projekty jsou řízeny a financovány z městského rozpočtu – voliči ocenění a nedají na populistické sliby, to je otázka. Je pravda, slibem nikoho nezarmoutíš.

Tak se zamysleme nad tím, co jsme lidem naslibovali, ale odkládáme nebo raději bychom zapomněli. Nemusí to být jen akce rozvojové a investiční, ale i sociální, kulturní, environmentální a jiné.

Studie projekty, akce ÚPR/OIN k územnímu řízení – těch dnes máme včetně pozastavených více než 80. To je jen počet, jaký finanční náklad jen ty, co jsou „živé“ znamenají, kolik možná desítek let vzhledem k možnostem finančního zajištění budou čekat na realizaci. Aktualizace projektů vzhledem k jejich zpožďování vyžaduje rovněž nemalé peníze.

Konkrétně je nehorázně zpožděné posílení kanalizace v Malecké ulici. V roce 2006 po prvním zatopení parkoviště a spodních části domů Na Šancích byla příležitost spojit finance i ze stavby Ředitelství silnic a dálnic, neboť vyvstala potřeba řešit odvod srážkových vod od budované křižovatky I/37 a I/17 ve směru na Kočí. Nevyužila se. V tu dobu byl zájem vedení města soustředěn na jezdecké schody v Široké ulici. Od té doby – je to 12 let - byla další povodeň, řeší se poldr a jeho vyprázdnění nebo jiné způsoby řešení problému zasakování dešťové vody a realizace se stále odkládá. Spoléháme na období sucha.

Architektonickou soutěží prošla sportovní hala Sokola – dnes v majetku města, byly zpracovány studie na soubor náměstí – Tyršovo, Školní a Žižkovo, návrhy na využití konventu kláštera jako ubytování ke sportovní hale nebo i jako sídlo kanadské univerzity a v poslední řadě parkovací dům na tzv. Moravově zahradě. Jak to vypadá, některé záměry už ani aktuální nejsou.

Další území, kterým je nutno se zabývat, je zástavba na Skřivánku v prostoru nad vlakovým nádražím a související ulice Olbrachtova, Škroupova s opravdu nebezpečným pohybem chodců vč. cyklostezky na Sobětuchy. Konečně i řešení smuteční síně je v této oblasti.

Jak se v poslední době dozvídáme, tak nový povrch ulic Palackého a Obce Ležáků má Ředitelství silnic a dálnic v plánu až v roce 2020. Je tedy prostor pro souběžné architektonické řešení v tomto termínu těchto, lze říci tříd, jako bulváry a ne jen prostě obnovit povrchy v současných dimenzích. Nebo alespoň dopředu připravit záměry a studie pro dlouhodobý vzhled těchto ulic.

Dalo by se tak dál uvažovat pro oblast Průhony a sídliště U Stadionu, kde by mohla nově vzniknout sportovní hala, zda a jak zrekonstruovat tzv. Klobásov se zázemím pro hokejovou halu, zda vůbec pokračovat s železniční zastávkou u Tesca, nemluvě o zakopání horkovodu v ulici Na Ostrově.

Šetřeme s mediálními sliby zviditelňování svých přání, určeme si priority, vezměme v úvahu názory těch, pro které a kterým mají akce sloužit. A také, abychom to, co slíbíme, dokázali splnit.