www.jaroslavtravnicek.cz

Chrudim hotel Bohemia potřebuje, s parkovištěm je nutno najít shodu

Jestliže dobře počítáme, tak v Chrudimi je osm možností ubytování převážně v penzionech. Pro jistou klientelu toto stačí. Větší nápor hostů a strávníků zvládal hotel Bohemia (původně postavený jako Romania). Zde je zapotřebí upozornit, že pozemky pod hotelem jsou vlastníka hotelu, pozemek pro parkoviště je v majetku města a je pronajímán v současnosti vlastníkovi hotelu za účelem vybudování nového dvoupodlažního parkoviště s jedním podzemním podlažím.

Teď uvedeme stručně něco z historie. Vlastník hotelu Homa holding s.r.o. využil možností daných regionálním operačním programem NUTS2 a podal projekt „Dostavby a modernizace hotelu Bohemia“, jehož součástí je výstavba podzemních garáží v režii investora. Rozsah kapacity podzemních i nadzemních parkovacích míst se řešil v souvislosti s navýšení ubytovací kapacity, rozšířením služeb hotelu a potřebou veřejných parkovacích míst v této části města. Dotace byla firmě přiznána. Obě stavby - hotelu i parkoviště - mají stavební povolení. Rekonstrukce v hotelu jsou ve značném stupni realizace, na parkovišti jsou dokončeny přeložky sítí – částečně dotované městem Chrudim, odtěžení zeminy a je proveden rozsahem významný archeologický průzkum. Už odstranění aleje sakur bylo velice nelibně přijato občany města. Rozestavěné parkoviště – resp. jáma před nedokončeným hotelem vyvolává u občanů podiv, odpor a otázku, jak dokončit celý projekt hotelu. Řešení by mohl být konsensus mezi zájmy města jako vlastníka pozemku, veřejnosti z hlediska zájmů o existenci takového zařízení a mezi možnostmi investora v nastalé situaci.

Nový vlastník Homa holding s.r.o. vzhledem k událostem, které se udály a nechceme je rozebírat, pozbyl možnost využívat výše uvedené dotace. Hledal cestu, jak dokončit projekt hotelu při zachování jeho modernizovaného rozsahu za snížených finančních zdrojů. Jednou z možností bylo vybudovat pouze povrchové parkoviště se stejnou  kapacitou jako parkoviště dvoupodlažní. Od roku 2015 se město spolu s vlastníkem hotelu touto otázkou zabývalo. Nedošlo však ke shodě. Návrhy, které vlastník dodal včetně možností, jak by v uvedeném prostoru byla splněna kapacita parkovacích míst nutná pro provoz hotelu ( 55) a míst nad tento počet pro použití veřejnosti, v případě potřeby při velkých akcích i hotelu (44), projednávalo zastupitelstvo města. Z programu zastupitelstva byly body staženy nebo nebylo k nim přijato usnesení. Nabídka města, že město samo dvoupodlažní parkoviště postaví, je z hlediska vlastníka hotelu nepřijatelná, neboť hotel je zcela závislý na fungování parkingu a i ekonomika hotelu souvisí s jeho existencí.

V současné době jsou jednání vedena jiným směrem. Vlastník hotelu Homa holding s.r.o. nabízí vybudovat dvoupodlažní parkoviště s jedním podzemním podlažím s účastí města v rozsahu parkovacích míst pro veřejnost. Na společném jednání zástupců všech stran byli účastníci seznámeni s touto alternativou s tím, že navrhovatel ještě doplní konkrétnější vize případně varianty právních dokumentů k vlastnickým vztahům k parkingu, účasti na vlastní investiční akci, provozování objektu, režimu parkování pro hotel a veřejnost. Už to, že jednání se tímto směrem posunula, je úspěch v hledání souznění majitele hotelu a zástupců města. Vzhledem k tomu, že investor by se neměnil a pracovalo by se podle platného stavebního povolení parkoviště, by možnost zahájení prací na obou stavebních objektech byla neprodleně. Zaručena by byla také termínová shoda na stejném termínu kolaudací rekonstrukce hotelu a stavby parkoviště. Podle investora by po získání souhlasu obou stran na výše uvedených dokumentech by termín dokončení mohl být za 12 až 14 měsíců.

V současné době jsme před komunálními volbami. Sociální demokracie v této vizi vidí možnost a také prioritu do nejbližších dnů a měsíců. Pokud platí zájem politiků na možnosti vzájemné kompromisní dohody, jak zaznělo na společném jednání, pak už nebrání nic k tomu, aby byl provozován hotel Bohemia ještě v modernějším a rozšířenějším rozsahu.