www.jaroslavtravnicek.cz

Úvodník 24.4.

Jako se zaměňuje příčina a následek, začátek a konec, tak se snaží volební seskupení zvané Koalice ve svém předvolebním letáku zapůsobit na část voličů - menších podnikatelů. Koalice jim totiž nabízí konec povinnosti vést účetnictví.

Zapomíná však, že účetnictví nevede podnikatel jen pro finanční úřad jako důkaz o tom, jak velkou odvádí daň, ale hlavně proto, aby sám v prvé řadě věděl, zda jeho podnikatelská činnost má smysl, zda jeho kalkulace výrobků nebo služeb je správná, nebo kam upřít pozornost pro dosažení slušného výdělku. Pokud si toto i drobný podnikatel, říkejme raději živnostník, neuvědomí, skončí velmi brzy se svým záměrem podnikat.

V současnosti stále existuje způsob výpočtu daně z příjmu (a sociálního a zdravotního pojištění) pomocí jednoduchého účetnictví, kde se počítá rozdíl mezi příjmy a výdaji. Nejméně náročný podnikatel může použít možnosti nesledovat výdaje vůbec a uplatnit 25ti procentní výši výdajů z dosažených příjmů. Takže volební tahák Koalice "drobné podnikání bez účetnictví" nepřináší nic nového.

A že by drobný podnikatel mohl být plátcem daně z přidané hodnoty a tedy by potřeboval  k jejímu výpočtu i příslušnou evidenci, to Koalice lehce pomíjí.

Tak tento hit Koalice je jen další plácnutí do vody po 15ti procentní rovné dani ODS. Jaká překvapení nás čekají, na jaké sliby nalákají další vrstvy voličů? Sliby, které ani náznakem nebudou po volbách chtít, v lepším případě moci, splnit.

Právo - Pohled 2002