www.jaroslavtravnicek.cz

Město má stavět byty MF

Mladá fronta DNES v minulosti zkoumala, jak informují různé městské Zpravodaje. Slouží tyto tiskoviny k něčemu jinému než k zviditelňování vedení radnic? Zkusil jsem, jak tomu je v Chrudimi a poslal do Chrudimského Zpravodaje dále uvedený článek. Domníval jsem se, že jako sice ne koaličnímu ale přece zastupiteli bude mi článek s mými názory vytištěn. Jaké bylo mé překvapení, když mi přišel dopis od městské tiskové mluvčí, že rozhodnutím redakční rady "ve zpravodaji chrudimské radnice není místo pro zviditelňování politických stran". Dávám čtenářům na posouzení, zda se jedná o článek zviditelňující polickou stranu a zda naopak nejde o cenzuru, neboť o politických stranách není v článku ani zmínky.

Město má povinnost stavět byty

Jednou ze základních priorit obce je oblast bydlení. Je to také proto obec je jediná, která může využívat státních dotací v programech výstavby bytů. A dotace nejsou tak malé, aby důvod podmínek jejich získání tolik komplikoval obci dostupnost bydlení pro její občany. Zvláště mladá manželství, rodiny s dětmi, rozcházející se partneři, osamělé matky, ti pro omezený svůj rozpočet potřebují pomoc. Dnešní možná nabídka těmto lidem je prostřednictvím státních dotací sice do bydlení nájemného, kde pronajímatel je obec, ale připravuje se opět i forma družstevního bydlení.

Chrudimské špičky - starosta Libý a jeho zástupce Čechovský - se však v tisku vyjadřují, že výstavbu v Chrudimi přenechají soukromým investorům. To proto, že tak jim odpadají starosti o získání a plnění podmínek dotace, o výběrové řízení na dodavatele, o vlastní stavbu, o systém přidělení bytů a konečně o všechny záležitosti s pronájmem. Jaký je rozdíl mezi zajištěním bytu obcí a soukromým investorem? Obec oproti němu má možnost stavět s dotací - potom i nájem, případně tak jak bylo v dřívějších možnostech - nový byt, je výrazně dostupnější pro výše uvedené potřebné rodiny. Navíc obec na rozdíl od soukromníka nekalkuluje se ziskem, pouze se svými skutečnými náklady. Nesouhlasím s názorem, že by měla být obec horším hospodářem, než je soukromník. Jakým je obec hospodářem, to záleží právě na jejím vedení a chuti pro své občany něco podnikat.

Právě probíhající systém dotací je nájemní bydlení pro příjmově vymezené osoby. Letos dokončená výstavba Na Větrníku svou minimální náročností na finance města a rovněž zájmem lidí právě o toto nájemní bydlení dokazují, že by se mělo dále pokračovat i v tomto způsobu výstavby. A v tomto případě je navíc ještě nutno říci, že možnost získat nájemní byt v dokončených bytech Na Větrníku měli jen chrudimští občané. I tak zdaleka neuspěli všichni zájemci. Když tak vidím chování jiných obcí, tak tam intenzivní výstavbou sledují nejen uspokojování svých občanů, ale obecnou nabídkou umožní bydlení i lidem z okolí. Tím nahrazují všeobecný pokles počtu svých obyvatel. Myslím, že i toto řešení bychom potřebovali, jinak zakrníme.

Právo - Pohled 2002