www.jaroslavtravnicek.cz

Blíží se volby, je zapotřebí se kát

Blíží se volby, je zapotřebí se kát

V pardubické příloze MF DNES 14. 9. 2006 se v článku "Radniční strany: Obešly jsme lidi" ozvaly tři současné koaliční strany na chrudimské radnici, jak je zapotřebí komunikovat s občany. Skutečnost, že se tak nechovaly po celé dva roky (od doby, kdy vznikla současná koalice) pominu a upozorním na jiné jevy.

Lídr SNK Evropských demokratů – minule Sdružení nezávislých - prý naznačil, že ho v radě ostatní přehlasují, a to proto, že z devíti členů rady je pět radních z ODS. Proč tedy před dvěma lety jedno místo v radě přenechal pro ODS? Lídr Chrudimské volby rovněž podotýká, že jejich síla v radě – jediný zástupce – je příliš malá. Lídr Koalice pro Chrudim – dříve koalice KDU-ČSL a US - upozorňuje podobně jako zástupce Chrudimské volby na nedostatečnou komunikaci s občany k rekonstrukci Široké ulice. Teď je na místě říci, že si nemají proč stěžovat, když vytvořili takovouto koalici a dohodli se s ODS na počtech svých zástupců a obsazení v radě. A k proklamované budoucí komunikaci s lidmi je zapotřebí připojit, že je potřeba nejen občany informovat, ale názorů občanů také dbát!

V závěru článku z 14.9.2006 se vyjadřuje místostarosta Čechovský, že kdyby malé koaliční strany s rekonstrukcí Široké ulice nesouhlasily, pak by nebyla ani zahájena. A musím mu dát za pravdu. Naposledy se o Široké ulici jednalo na zastupitelstvu dne 19.6.2006 při příležitosti navýšení rozpočtu ze 7-8 mil. na 17 milionů Kč na akci stavební úpravy Široké ulice. Pokud si pozorně prohlédneme zápis o jednání zastupitelstva, pak zjistíme, že většinou šestnácti hlasů byl rozpočet upraven a rekonstrukce tedy mohla začít. Kdyby i jen jediná z výše uvedených stran navýšení nepodpořila silou všech svých hlasů, pak by ke stavebním úpravám nedošlo. Tudíž vyjádření všech tří seskupení právě teď před volbami je tedy více než absurdní.

původní článek z MF DNES