www.jaroslavtravnicek.cz

Volby

Pokračujeme ve volbách, co jsou lidem blíže

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou za námi. Výrazný úspěch České strany sociálně demokratické dal předsedovi strany Vladimíru Špidlovi příležitost k sestavení vlády v koalici a předseda jí dokonale využil. Vláda složená ze zástupců ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU může počítat s podporou 101 poslanců v základních společných bodech, ale právě pro její široké pojetí programu a pro proevropskou orientaci má předpoklad úspěšného pokračování politiky minulé vlády. Také se domnívám, že nedojde k situaci, kdy pro opoziční chování za každou cenu bude zbytek sněmovny jednotně hlasovat proti ústavnímu slibu "vykonávat mandát v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí".

Nemohu nepřipomenout skutečnost, že nízká účast voličů ve vlastních volbách právě v pardubickém kraji nepřinesla i při značném rozdílu hlasů ČSSD a ODS našemu kraji větší počet mandátů pro pardubické zástupce i pro ČSSD. Více pozornosti náš kraj určitě vyžaduje už proto, že zvláště Svitavský a Chrudimský okres patří k oblastem s vyšší nezaměstnaností a nejnižšími průměrnými výdělky. Potřebuje proto zvýšenou pozornost infrastrukturních ministerstev - místního rozvoje, dopravy, životního prostředí a ministerstva průmyslu.

Volební rok pokračuje v pardubickém kraji hlavně volbami do obecních a městských zastupitelstev, neboť volby do senátu se kraje dotýkají jen velmi okrajově. Pro občany obcí a měst komunální volby mají neméně důležitý význam jako volby do poslanecké sněmovny. Občané si vybírají totiž své nejbližší zástupce řídící chod jejich obce a hospodařící s prostředky obce, nejlépe řečeno "starají se" o pořádek, čistotu, bezpečnost, bydlení, dopravu, kulturu atd. Navíc lidé obvykle znají kandidáty z jejich dřívější práce nebo z jejich postojů v občanském životě, z jejich profesní úspěšnosti, z jejich chování. Na druhou stranu jsou zpravidla kandidátky vytvářeny politickými stranami, a tak i kredit politické strany jako takové bude i v komunálních volbách hrát významnou roli.

Velkou změnou územní veřejné správy je zrušení okresních úřadů k 31.12.2002. Dotýkat se bude převážně určených obcí s rozšířenou působností. Touto změnou připadnou úřadu této obce další obsáhlé činnosti přenesené z okresního úřadu. Nebudu dnes vyjmenovávat tyto práce, ale stačí si uvědomit, že např. dnešní městský úřad v Chrudimi převezme více pracovníků bývalého okresního úřadu než sám měl a jeho územní působnost v oblasti státní správy se zmnohanásobí. Již dnes je pro nás oříškem, jak skutečně zefektivnit práci úřadu po 1.1.2003 a zpříjemnit vyřizování záležitostí občanů tak, aby byla naplněna základní myšlenka reformy, týkající se přiblížení úřadu občanům. Určitě situaci neřeší umístění převzatých pracovníků v původní budově okresního úřadu a tak rozšíření míst, která budou občané navštěvovat, na pět.

Právo - Pohled 2002